Близо 50% от фирмите у нас проявяват интерес за икономическо сътрудничество с Германия. Това показват данните от традиционното годишно проучване на Българската търговско-промишлена палата, предава ТВ ЕВРОПА.

Германия
„Интересът от страна на България към Германия е висок. Има доста немски инвестиции в България, което улеснява контактите и външнотърговското сътрудничество“, каза председателят на БТПП Цветан Симеонов. Сред държавите, които са в челната петица се нареждат още Турция, Русия, Швейцария и Обединените арабски емирства. Данните обаче показват, че стокообменът на страната ни с Истанбул и Москва намалява. Машиностроенето е сферата с най-голям интерес на българските фирми за партньорство.

калкулатор, бизнес, икономика, данъци
„Машиностроенето е един традиционен за нашата страна, добре развит сектор, но и с много предимства на запад, но и в другите континенти не само в Европа. Това е вторият сектор, които има интерес от страна на компаниите“, твърди Олга Чугунска. В последно време интерес се наблюдава и към сферите на строителството и хранително-вкусовата промишленост. „Българските вина, българските храни определено набират доста интерес от страна на външните пазари и това е третият сектор, към който има интерес за контакти с фирми от чужбина“, добавя тя.

износ търговия

Проучването показва също, че важните теми за бизнеса у нас са партньорството с трети страни, както и споразумението за свободна търговия на ЕС.


Leave A Reply