„Автомагистрали“ ЕАД разполага с 236 машини и автомобили, които обезпечават работата на държавното дружество. От тях 25 са товарни над 3.5 тона, 17 – до 3.5 тона, 20 машини строителна техника, 107 – специализирани автомобила, 9 – пътнически, и 58 – лекотоварни. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на писмен депутатски въпрос за строителната техника, с която разполага „Автомагистрали“ ЕАД и за числения състав на работниците и служителите по длъжности, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

снимка: Klassa.bg

снимка: Klassa.bg

От отговора става ясно, че към края на 2018 г. машините на дружеството са били 226, а през януари са били увеличени с нови 10 броя – 8 лекотоварни автомобила, един товарен до 3.5 тона и един брой строителна техника.

снимка: OFFNews

снимка: OFFNews

Към края на месец януари тази година в дружеството работят 292 души. От тях 56 човека са техници и приложни специалисти – технически ръководители, техник-механици, оператори ел. подстанция; 146 са квалифицираните работници; 25 души са специалисти – инженери, експерти, одитори, счетоводители, юристи, специалисти технически контрол. 34-ма са заетите в професии, неизискващи специална квалификация като работници, пазачи и чистачи, 14 души е помощният административен персонал. Останалите 17 души са на ръководни позиции.


Leave A Reply