България остава държавата от Европейския съюз с най-ниска брутна минимална работна заплата – 286 евро. Това показват данните на Евростат за януари 2019 година, където Румъния е с минималната заплата е 446 евро. В 22 от общо 28-те страни членки на Европейския съюз има национални минимални заплати, като разликата между най-ниската и най-високата е близо 7 пъти. България традиционно е на последно място, въпреки че през 2019 г. най-ниското възнаграждение беше увеличено от 510 на 560 лева.

снимка: Press Association

снимка: Press Association

От Евростат посочват, че в девет държави членки минималните заплати варират между 400 и 600 евро месечно. Всички те са в Източната част на ЕС, например Чехия и Словакия – съответно с 519 и 520 евро. В Южната част минималните заплати в пет държави членки са между 650 и над 1000 евро месечно – Гърция е с 684 евро, както и Испания – с 1050.


Leave A Reply