Сметната палата ще извърши повече от 340 одита през 2019 г. Това съобщи председателят ѝ Цветан Цветков, предава БНТ. Повечето от тях са свързани със законовите задължения на Палатата, която трябва да одитира министерствата, общините, НЗОК, БНБ и държавното обществено осигуряване.

Цветан Цветков снимка: http://agroplovdiv.bg/

Цветан Цветков
снимка: http://agroplovdiv.bg/

През 2019 г. към тях ще се добави и одитът на участниците в европейските и в местните избори. Сметната палата ще даде възможност на гражданите да се информират за даренията и приходите на партиите в предизборната кампания, а след това и на финансовите им отчети за използваните средства, обясни Цветков. Сметната палата ще анализира и ефективността на системата за психиатрична помощ, тъй като по думите на председателя ѝ, „има сигнали, че качеството ѝ не е добро“.

Сметна палата

За първи път в историята си българските одитори ще проверят и Българския спортен тотализатор. Досега той не е бил проверяван, тъй като Палатата отскоро има право да одитира търговски дружества. Спортният тотализатор има съществена роля за финансирането на българския спорт. „Една от причините да се насочим към тото е и намаляването на приходите“, каза Цветков.

София, въздух, измерване, контрол

Сметната палата е приключила и проверка на правителствената програма за поддържане на чистотата за въздуха, препоръките от която вече се изпълняват от екологичното министерство. Тя е извършена едновременно с паралелни одити в 15 европейски държави и от Европейската сметната палата. „Основният проблем в България е с финните прахови частици. Усилията трябва да бъдат насочени към ограничаване използването на въглища и дърва. Гражданите трябва да бъдат убедени, че качеството на въздуха е в техни ръце“, каза Цветков, добавяйки, че една от препоръките е организирането на широки информационни кампании.


Leave A Reply