Хората с имущество в София, вече могат да плащат местните си данъци и такси за 2019 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка на данък сгради и данък МПС е 30 април, при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж. До края на април е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Касов апарат данъчно

Данъците и таксите може да се плащат и на части. За данък сгради първата вноска се дължи до 1 юли, а втората се плаща до 31 октомври. Такса смет може да се плати на четири вноски – до 30 април, до 1 юли, до 30 септември и до 2 декември. Плащането може да се извършва във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Друга възможност е по банков път или през интернет страницата на Столична община.

София, снимка: Youtube

София, снимка: Youtube

През тази година по-висок данък сгради ще има само за недвижими имоти в парк „Витоша“ и в курортните зони „Банкя“ и „Панчарево“, които не са основни жилища за собствениците. Изменението беше въведено с промени в Закона за местните данъци и такси, гласувани от парламента.


Leave A Reply