Със 90 гласа „за“, три „против“ и 27 „въздържал се“ парламентът прие на първо четене условията и реда за защитата от неправомерно придобиване, използване и разкриване на неразкрити ноу-хау и търговска информация, представляваща търговска тайна. Законопроектът за защита на търговската тайна е нов, вносител е Министерският съвет. С него се увеличават стимулите за бизнеса, запазват се гаранциите за развитието на конкурентоспособността, подобряват се условията за трудова мобилност и се увеличава броят на работните места, се посочва в мотивите.

Unlock (2)

В проекта подробно се уреждат производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред, основните понятия като търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и предмет на нарушението. Обстойно са разписани и обезпечителните мерки за защита и тяхното допускане, условията и реда за установяване на неправомерното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, както и присъждането на справедливо обезщетение в случай на злоупотреба.

снимка: PropertyGuru

снимка: PropertyGuru

При гласуването от БСП се въздържаха, а Пенчо Милков обясни, че едно от притесненията е свързано с дефиницията на търговска тайна. „Нужно е прецизиране, защото някои от изискванията за търговска тайна биха довели до противоречива съдебна практика“, посочи депутатът.

Данаил Кирилов, ГЕРБ снимка: БГНЕС

Данаил Кирилов, ГЕРБ
снимка: БГНЕС

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов отчете, че дефиницията има нужда от прецизиране, но законът се е чакал повече от 25 години. „Българските търговци имат нужда от гаранция, че техните достижения в търговската дейност ще получат релевантна правна защита, макар че и сега до голяма степен търговската тайна е гарантирана в няколко закона“, разясни той.


Leave A Reply