Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Наказателния кодекс, инкриминиращи домашното насилие. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законопроектът е внесен от председателя на парламента Цвета Караянчева и група народни представители. Целта на промените е да гарантират всеобхватна наказателноправна защита от всякакви актове на насилие над жени, включително домашно насилие. Предложените с него изменения и допълнения имат за цел подобряване на българската законова рамка с оглед превенцията и противодействието на тези форми на престъпно поведение.

снимка: www.flyingnewsmagazine.com

снимка: www.flyingnewsmagazine.com

С проекта се допълват квалифицираните състави на убийство и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата. В сега действащото законодателство в тези състави не са включени случаи на насилствени действия срещу бивши или настоящи съпрузи. С текстовете се дефинира престъплението, извършено в условия на домашно насилие и се предлага принудата в условията на домашно насилие да се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.

снимка: iStock

снимка: iStock

На вниманието на депутатите се поставят и промените в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. Те целят транспонирането на европейска директива. Текстовете касаят и издаването на единен сертификат за безопасност. Съгласно директивата сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

По инициатива на БСП са предвидени разисквания по питане към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България. След пленарното заседание здравният министър ще бъде изслушан на Здравна комисия, а министърът на околната среда и водите Нено Димов ще вземе участие в заседание на Комисията по околна среда и води.


Leave A Reply