„Централите, които се намират в Маришкия басейн, са изключително важни за енергийната сигурност на България“, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на въпрос на народния представител от БСП Красимир Янков относно работните места в енергийния сектор в този район. „Маришкият басейн е сърцето на българската енергетика“, каза Теменужка Петкова. По думите ѝ тази част на България е изключително важна, защото дава възможност на страната ни да има един местен ресурс.

въглища, отополение

Според нея лигнитните въглища гарантират енергийната сигурност на България и се явяват диверсификация на един от източниците за производство на електрическа енергия. „Запасите от лигнитни въглища ще са достатъчни, за да се осигури производството на електрическа енергия за следващите 60 години“, допълни Петкова. Министърът на енергетиката посочи, че 46% от електрическата енергия на България се произвежда от въглищните централи. През зимата този процент достига 60.

тец марица изток 2

Теменужка Петкова призна, че политиката на Европейския съюз е от енергийния микс постепенно да излизат точно този тип производители на електрическа енергия. Тя изтъкна, че през последните две години правителството е предприело редица мерки, за да запази работата на въглищните централи. „В същото време това става при стриктно изпълнение на ангажиментите по опазване на околната среда“, увери енергийният министър. Една от основните мерки е искането на дерогация. Всяка една от централите, които работят на въглища, е предоставила документите в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и преди дни това министерство е излязло с първо свое решение за даването на безсрочна дерогация на ТЕЦ „Марица изток“ 2. В момента обаче това решение на МОСВ е обжалвано пред Административния съд.

енергетика

„Енергийното министерство и БЕХ, от друга страна, са подпомогнали и закупуването на въглеродни емисии за ТЕЦ „Марица изток“ 2, което гарантира работата на централата“, допълни Петкова. „Сега предстои да се нотифицира Европейската комисия с искане за увеличаване на капитала на ТЕЦ „Марица изток“ 2, което е важна стъпка за продължаването на работата на централата“, завърши министърът на енергетиката.


Leave A Reply