Газовият оператор „Булгартрансгаз“ ще получи безвъзмездно 560 хил. лв. от Европейската комисия за киберсигурност, съобщиха от дружеството. Общата стойност на двата одобрени проекта е 760 хил. лв., като 75% от тях идват от Брюксел. Първият проект предвижда в рамките на дружеството да се създаде лаборатория за киберсигурност и среда за защита на данни и информационни системи. Целта е по-висока защита на системите и предотвратяване на инциденти. С парите от втория проект ще бъде представена система за управление на сигурността на информацията в съответствие със наложените стандарти.

киберотбрана

През последните години редица експерти у нас и в чужбина предупреждават, че новата цел на хакерите (и особено държавно подпомаганите групи) са критични инфраструктурни обекти и важни структури в сферата на енергетиката, водоснабдяването и др. Освен това поредицата от скорошни скандали показват, че индустриалният шпионаж е все повече зависим от високите технологии. Очаква се проектите в „Булгартрансгаз“ да бъдат завършени в края на 2020 г.


Leave A Reply