Предвижда се през 2019 г. европейската икономика да продължи своя растеж за седма поредна година с умерени темпове, като се очаква реалният БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС. Очаква се растежът да ускори отново своите темпове през следващата година, се казва в съобщение от пресслужбата на ЕК.

икономика ръст

В България ръстът на брутния вътрешен продукт спадна на 3,1% през 2018 г. от 3,8% през 2017 г., подкрепен от вътрешното търсене, но повлиян неблагоприятно от нетния износ. Очаква се той да се възстанови през следващите две години, достигайки 3,3% през 2019 г. и 3,4% през 2020 г. Благоприятните тенденции на българския пазар на труда се запазват и безработицата, която спадна до 5,2% през 2018 г., се очаква да намалее още до 5% през 2019 г. и 4,8% през 2020 г. Бюджетният баланс се очаква да остане положителен през прогнозния период, а публичният дълг да продължи да намалява.

Търговия

Тъй като през тази и следващата година световната търговия и растеж се очаква да нарастват по-бавно в сравнение с бързите темпове от 2017 г., икономическият растеж в Европа ще зависи изцяло от вътрешната дейност. Днес имат работа повече европейци от всякога, а увеличаването на заетостта се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове. Това, заедно с увеличаващите се заплати, ниската инфлация, благоприятното финансиране и стимулиращите фискални мерки в някои държави членки, се очаква да поддържа вътрешното търсене. Като цяло според прогнозите БВП ще нарасне с 1,4 % през тази година в ЕС и с 1,2 % в еврозоната.


Leave A Reply