Народното събрание прие решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, предаде БГНЕС.

снимка: E-BURGAS

снимка: E-BURGAS

Предложението, внесено от Министерския съвет беше прието с гласовете на 91 от депутати и само един „въздържал се”. „За нас е много важно в региона по този начин, създавайки едно прекрасно училище за медици да може да гарантираме едно кариерно и академично развитие на младите лекари”, каза преди гласуването каза зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков.

снимка: zonaburgas.bg

снимка: zonaburgas.bg

В съответствие с разпоредба от Закона за висшето образование, Народното събрание с решение открива филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии. Припомняме, че през април Министерският съвет предложи на Народното събрание да се открие медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Медицинският факултет се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

снимка: medicalbag.com

снимка: medicalbag.com

Проектът предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина”. Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

медицина, студенти

Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри. В Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.


Leave A Reply