От днес влиза в сила нова максимална цена за всички международни повиквания и SMS – и в рамките на Европейския съюз.

Потребителите, които се обаждат от своята държава към друга държава от ЕС, ще плащат разговор не повече от 19 цента на минута с ДДС и 6 цента за SMS съобщение. След премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г., тези нови тавани на цените за международни повиквания и SMS в ЕС са част от реформата на правилата в областта на далекосъобщенията в целия ЕС.Роуминг

От днес правилата ще се прилагат във всички 28 държави членки, а скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.


Leave A Reply