Дванадесетокласниците, които са подали заявления за явяване на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), са 52 650, а за втората задължителна матура са 41 716. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Първата задължителна матура по БЕЛ ще се състои на 21 май, а втората по предмет по избор ще е на 23 май. Учениците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане. В класните стаи се осигуряват двама квестори, като в коридорите също ще има дежурни квестори. Учениците ще сядат на точно определените за тях места в залите.

снимка: cross.bg

снимка: cross.bg

За държавния зрелостен изпит по БЕЛ са осигурени 4143 зали в 677 училища, като в тях са включени и две училища в чужбина. За втория зрелостен изпит са предвидени 3861 зали в 608 училища, а за изпитите по желание залите са 174 в 61 училища. Министерството на образованието и науката е предприело необходимите мерки за безпроблемното провеждане на всички изпити, като освен квестори за нормалното протичане на изпитния ден, във всички зали, в които ще има изпити и ще се размножават изпитните материали, е осигурено и видеонаблюдение, за да няма опити за преписване и нарушаване на правилата за изпитния ден. На зрелостните изпити се ползва химикал с черен цвят.

матура - по-голяма снимка

Матурите в 12. клас продължават четири астрономически часа. Матурите по български език, по чужд език и по всички обществени науки се състоят от три модула. Времето за работа по първия модул е 60 минути. Вторият също е 60 минути, а третият модул е 120. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и имат два допълнителни часа за работа. За математиката и природните науки модулите са два. Първият е от 90 минути, а вторият – 150 минути. Зрелостникът няма право да си тръгне до 60 минути след началото на първия модул. Веднъж напуснал, не може да се връща в изпитната зала. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни 2019 година.


Leave A Reply