Специализираният наказателен съд постанови една година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок за кмета на Община Родопи Йордан Шишков. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна специализирана прокуратура. Той е признат за виновен за това, че на 29 октомври 2010 г. и 17 януари 2011 г., при условията на продължавано престъпление, не е положил достатъчно грижи за повереното му общинско имущество, от което са последвали щети в размер на общо 459 654.57 лв. В качеството си на длъжностно лице той е сключил две спогодби по изпълнение на договори на Общината с „Интегрирани пътни системи“ АД – София, съгласно които били предвидени неустойки за всяко забавено плащане от Общината (от 0.2 до 10% от просрочената сума). Тези неустойки не фигурирали в първоначалните договори, но общината платила съответно 148 472.57 лв. и 311 182 лв. вследствие на подписаните от кмета спогодби.

снимка; paragraph22.bg/

снимка; paragraph22.bg/

Съдът уважи гражданския иск на Община Родопи Шишков да възстанови пълния размер на нанесената щета от двете спогодби от 459 654.57 лв. Той е осъден да плати в полза на държавата 2537 лв. разноски по делото, както и 18 386.18 лв. държана такса върху уважения размер на гражданския иск.

съд
Специализираната прокуратура ще протестира присъдата на Специализирания наказателен съд по отношение условното наказание на Йордан Шишков, както и признаването му за невиновен по обвинение за сключване на договори с търговски дружества, без осигурено в общинския бюджет финансиране на изпълнението им. От това Общината загубила още 116 327.19 лв. за арбитражни такси, експертизи и възнаграждения на арбитри.


Leave A Reply