Европейският съвет прие днес директива, която въвежда нови ограничения за някои продукти от пластмаса за еднократна употреба като мярка за борбата със замърсяването с пластмасови отпадъци. Директивата определя по-строги правила за онези продукти и опаковки, които се оказват сред десетте най-често замърсяващи европейските плажове артикули.

пластмаса

Новите правила забраняват употребата на някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които съществуват алтернативи. Наред с това се въвеждат конкретни мерки, за да се намали използването на най-често изхвърляните пластмасови продукти. Съгласно новите правила до 2021 г. ще бъдат забранени пластмасовите чинии, прибори, сламки, дръжките на балони и клечките за уши.

снимка:  europeansanctions.com

снимка: europeansanctions.com

Страните членки се споразумяха да постигнат до 2029 г. целта от 90% за разделно събиране на пластмасови бутилки, както и целта за рециклирано съдържание на пластмасовите бутилки от най-малко 25% до 2025 г. и 30% до 2030 г.


Leave A Reply