Започна записването на кандидат-гимназистите след обявеното вчера първо класиране. Над 60 хил. ученици трябва да решат дали ще продължат образованието си в училището, което са приети. Най-желаната паралелка тази година е в Испанската гимназия в София с изучаване на испански и английски.

снимка: rtcaribrod.rs

снимка: rtcaribrod.rs

Гимназията, в която се влиза с най-висок бал, отново е Софийската математическа гимназия. Класираните ученици, които не се запишат и не подадат заявление за участие във второ класиране, ще загубят мястото си. Записването продължава до 16 юли.

снимка: Getty Images

снимка: Getty Images

Учениците, които са класирани по второ или по следващо желание и не са удовлетворени от класирането си на първия етап, следва да подадат заявление в училището, в което са класирани, за участие във втория етап на класирането – в същия срок (до 16 юли). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап само на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първото класиране, поясняват от Регионалното управление на образованието. Некласираните по нито едно желание на първия етап на класирането ученици, участват автоматично във втория етап на класирането и не е необходимо да подават заявление.


Leave A Reply