всички

всички Света Неделя църква

От днес започва Светлата седмица – празнични дни, посветени на Христовото възкресение. През Светлата седмица, чиито първи…