вицепрезидент на Европейска банка за възстановяване и развитие