Тарифа

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

РЕКЛАМНА ТАРИФА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БАНЕРИ И ИЗРВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ В ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ  „ИНФОРМО“

   ИЗБОРИ за Народно събрание на Република България на 2 април 2023 г.

ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БАНЕРИ И ИЗРВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМНИ УСЛУГИ В

ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ „ИНФОРМО“,  / www.informo.bg /

И ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

 

1. ПЪРВОКЛАСНИ РЕКЛАМНИ ПОЗИЦИИ /за едно денонощие/

Банери 398х96 рх на първа страница                                                         – 100,00 лв. без ДДС

Банери 370х250 рх на всички страници                                                       – 80,00 лв. без ДДС

Банери 370х250 на първа страница                                                             – 55,00 лв. без ДДС

Банери 338х96 рх на първа страница                                                           – 70,00 лв. без ДДС

 

2.1. Статия/интервю в едно с рекламна услуга                                        – 1500,00 лв. без ДДС

 

2.2. Пакетна цена за медийно отразяване. / вкл. статии, интервюта, мултимедийни материали, банери и реклама/ за периода на предизборната кампания                              – 11 000,00 лева без ДДС

 

Период на кампанията – един месец . Всички цени са представени  в лева без ДДС.

 

Рекламните агенции ползват условията по договорите, сключени с „ИНФОРМО МЕДИЯ“ЕООД.

Заявката за  рекламните материали трябва да бъде изпратена 2 работни дни преди старта на кампанията.

За контакти: Тодор Джонев, Управител, email: informo@informo.bg, тел: +359/ 2 4446789 , +359/ 888279560