„Моля позволете ми в началото на своята реч да кажа няколко думи за страната, от която идвам – България. Това е много стара страна, с традиции и история. След падането на Берлинската стена България тръгна по пътя на демокрацията. Аз съм от поколението, което имаше възможност да работи за въвеждането на демокрацията в България, аз съм част от поколението, което проправи път към демокрацията в страната.“ Така Ирина Бокова – българският претендент за поста Генерален секретар на ООН, започна своето изявление в Ню Йорк.

В своето представяне тя очерта и основните проблеми, които днес стоят пред мисията на ООН: „Големите въпроси сега са за мира, превенцията на конфликтите и екстремизма… Знаем какво се случва по света – за необходимостта от решаване на конфликтите в Сирия и бежанската криза.“

Бокова изрази и своето съжаление за разрушените културни ценности в Близкия Изток, като тези действия определи като конфликт, който поставя бариера за възможността хора да живеят заедно и в единение.

В допълнение, по отношение на бежанците българският дипломат заяви, че страните, които приемат такива на територията си, трябва да бъдат подпомагани и изяви следната позиция: „Когато бежанец си намери работа, той или тя вече не е бежанец.“

Освен всичко това Бокова определи XXI-ви век като века на истинско признание и достигане до равенство между половете. Конкретизира нуждата ООН да се намеси по-трайно в превенцията на жените, когато се говори за насилие над тях. И уточни, че позицията ѝ не произтича от това, че самата тя е жена, а от факта, че насилието като насилие е нарушаване на човешките права. „Мисля, че XXI-ви век трябва да бъде векът на равните права между половете и през този период да се предостави възможността на жените да бъдат равнопоставени членове на обществото.”

Бокова постави акцент върху сътрудничеството с Африка, върху усилията, които хората трябва да положат, за да подобрят климата, който се изменя с бързи темпове, и върху дипломацията, която може и трябва да служи за преодоляване на конфликти от всякакво естество.

Сътрудничеството между страните и готовността на българския кандидат да работи съвместно с всяка държава, без значение „малка, голяма, развита или развиваща се“ са сред основните отговорности, които Бокова си постави при евентуален неин избор за Генерален секретар на ООН. „Ще използвам цялата си отговорност и правомощия за предотвратяване на конфликти. Трябва да изградим и създадем атмосфера за поддържане на диалог между страните.“


Share Follow

Leave A Reply