В ежегодния Доклад за правата на човека към Департамента на САЩ, България е разкритикувана по много критерии.

Като основен проблем на държавата се посочва маргинализацията на ромското малцинство и обществената нетърпимост към него.

Обръща се голямо внимание на разрастващата се корупция, която пречи на способностите на правителството. Тя руши доверието на обществото и бизнеса в съдебната система и други правителствени институции.

Открояват се и различни проблеми, свързани с правата на човека, като отношението към бежанците. Посочва се случаят с убития афганистански имигрант от граничен полицай край границата с Турция. Докладът отчита слабости в самия процес на интеграция на бежанците в обществото. Има съобщения за религиозна, полова и етническа дискриминация. Както и такава към хора с нетрадиционна сексуална ориентация, хора с увреждания и към болните от СПИН.

В документа са заложени и откъси, които упрекват лошите условия в затворите, полицейското насилие и дългите забавяния в работата на съдебната система.

Не на последно място в доклада се съдържат и данни за детски труд.

САЩ са особено критични не само към България, но и към Китай, Русия и Турция.
Това е 40-ят доклад на Департамента на САЩ. Излиза веднъж годишно и се изготвя от държавния секретар. Джон Кери констатира: „атаките срещу демократичните ценности свидетелстват за световна криза на управлението.“


Share Follow

Leave A Reply