„В училището не се допуска носенето на шапки, забрадки, бурки, слънчеви очила, а нашият правилник е разработен на основата на Закона за народната подкрепа и на Правилника за приложение на Закона за народната просвета, в които е цитирано, че образованието е светско, а нашето училище също е светско, общинско, и то е длъжно да спазва законите на държавата”, заяви директорът на СОУ „Христо Ботев” в с. Вълкосел – Митко Джуков, в сутрешния блок на Нова телевизия. Изявлението му последва като резултат от заведеното дело срещу него от родителите на Емине Шаматарева, 16-годишна ученичка във въпросното училище.

Делото е заведено пред Административния съд в Благоевград, като от съда се иска да бъде отменена заповедта за преместване на момичето в Духовно училище. Директорът на учебното заведение разяснява, че Емине не е единственият ученик, който изповядва исляма, но е единственият такъв, който системно нарушава светските норми, носейки бурка.

Преди година, Емине посещава курс, на който се разясняват пред младежта същността на исляма и естеството на нормите, които Корана постановява. След края на курса, момичето взима решение да се покрива с бурка и започва по този начин да посещава учебните занятия. Следват множество разговори между ръководството на образователната институция и родителите на непълнолетната девойка, но компромисен вариант, при който момичето да сваля бурката си в училище, не е постигнат. Твърдият отказ на бащата да бъде следвано и ненарушавано българското законодателство, от което той и семейството му сега търсят закрила, налага алтернативния вариант – Емине да бъде преместена в учебно заведение в Момчилград, където се позволява на учениците да носят бурки.

Отношение по темата има и районният мюфтия на Гоце Делчев, който заявява: „Все още България не се е отърсила от предразсъдъците, които години наред са обхващали нашия регион. И за съжаление, в България е престъпно да носиш една забрадка. Образованието е светско, но никой не може да наложи забрана на някого за това с какви дрехи да ходи облечен”.


Share Follow

Leave A Reply