България се справя най-зле от всички 11 новоприети членки на ЕС. Категориите, които се изследват са четири- демокрация, икономика, управление и качество на живот.

Индексът измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки. Максималният брой точки, който може да се събере в една категория е 100. В общата оценка България е подредена на 29-о място, след съседката ни Румъния.

Икономическият ни индекс е 39, демокрацията и управлението ни са оценени с 34. Най-ниска оценка получаваме за качеството на живот- само 30. Това означава, че икономически се приближаваме много бавно до западните страни членки, а по-качество на живот- още по-бавно. За разлика от Кипър, Гърция, Италия и Исландия, където хората живеят по-добре, отколкото им позволява икономическото развитие.

Най-успешните членки на ЕС са Люксембург, Швеция, Дания, Холандия и Финландия. Всичките са със 70 или повече точки.

Това е петият доклад за „Индекса на настигане“, който публикува инициативата „Европейски политики“ на Институт Отворено общество. България запазва позицията си от 2014г. Но спрямо 2011 и 2013г. е с едно място по-надолу в класацията.


Share Follow

Leave A Reply