Никак не е трудно исторически да се обоснове каква е ролята на опозицията и защо изобщо е необходима. И понеже демокрацията далеч не е изобретение нито на модерната, нито на постмодерната мисъл, чистият пример е древен. Senatus populusque Romanos – Сенатът и римският народ- проблемът обаче е, че нито на парламента, нито на българския народ им се властва. Ах, този властолюбив, паднал Рим!

И докато латинската формула остава неподлежаща на превод нито от парламента, нито от българския народ, България остава варварска. Може би именно по тази причина сферите, основаващи се на латинския език у нас като медицината и правото остават все така недостъпни и неподлежащи на реформа (очевидно още една твърде неразбираема латинска дума).

4667660

Само за справка, Рим пада, когато републиката бива заменена от форма на еднолична власт, т.е., когато корективът спира да работи. Но упадъкът и съответно възходът неизбежно, особено в политическо отношение, където движещи механизми са мисълта и действието (в тази последователност), все свръхумения, изключително присъщи на човека – зависят от гореспоменатия. И в този ред на мисли с чиста съвест цялата вина може да бъде прехвърлена върху човешката среда, особено когато човешката среда се държи като физическа.

Опозиционната роля е някак естествена, тя отговаря за равновесието и стабилността и тъй като би прекрачило рамките на сериозния тон неразбирането да се отдава единствено на незнанието на латински език, очевидно става въпрос за нещо друго. Съответно ако задачата ти е да съдействаш за поддържане на равновесието, като изпълняваш функцията си на коректив и ти показно отказваш да го правиш, дедукцията не може да води до заключението, че поддържаш властта, а до безотговорен спрямо суверена опит да я събориш, разчитайки на практиката, оказала се твърде добре работеща в посока на саботиране на държавата, а именно бездействието, доброволното заемане на позицията на физическа среда от страна на човешката.

4786926

Доказателството: Михаил Миков – „Нека хората още повече да осъзнаят колко пагубно е това управление за България“, каза лидерът на БСП на първомайското си шествие, докато партията му буквално изпусна исторически промени в Изборния кодекс. Същевременно Илияна Йотова благоволи да се изкаже – „Бойко Борисов ще предизвика предсрочни избори пролетта на следващата година“. По пътя на приложената дотук логика това ще означава ли, че ако прогнозата на евродепутат Йотова се окаже пророческа, позицията на опозицията в липса ще се окаже нарочният виновник.

4636367

И тъй ката опозиция дори чисто на езиково равнище изисква позиция, но ако тези които са във властова позиция, не могат да бъдат дори на езиково равнище нито едно от двете, тогава позициите трябва да бъдат променени, а най-добре напълно заменени.


Share Follow

Leave A Reply