На 16-ти май от 17:00 ще се проведе мирен протест пред министерството на образованието и науката. Той е организиран от Асоциацията на студентите медици в България. Причина за студентското недоволство стана разделянето на специалностите, изучавани във всички висши учебни заведения на приоритетни и неприоритетни и лишаването на студентите, обучаващи се в „неприоритетни“ направления от възможността да кандидатстват за европейски стипендии.

Според Приложение №2 от Постановление №64 на Министерски съвет от 25-ти март 2016 г. става ясно, че приоритетни специалности са следните: Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по …, Физически науки, Химически науки, Биологически науки, Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки, Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Транспорт, корабоплаване и авиация, Материали и материалознание, Архитектура, строителство и геодезия, Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми, Металургия, Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни технологии, Общо инженерство, Растениевъдство, Растителна защита, Животновъдство, Ветеринарна медицина, Горско стопанство, Теория на изкуствата, Изобразително изкуство, Музикално и танцово изкуство, Театрално и филмово изкуство, Военно дело. Приоритетните направления са избрани по няколко критерия: такива, в които има недостиг на кадри на пазара на труда, такива, които ще се търсят в бъдеще и са важни за икономическото развитие на страната, но към които има слаб интерес от страна на кандидат-студентите. Университетите могат да получават допълнително целево финансиране за обучаващите се в тези специалности студенти и само те имат право да кандидатстват за европейски стипендии.

Специалности като Медицина, Право и икономическите направления остават в списъка с неприоритетни заради големия интерес към тях и големия брой кадри в тези сфери, които се дипломират всяка година.

Тези събития предизвикаха широко недоволство в социалните мрежи.

1 2 3

Студенти изразиха недоволството си чрез създаване на петицията „Евростипендии за ВСИЧКИ СТУДЕНТИ“, която към момента е събрала над 750 подписа от обучаващи се във ВУЗ-ове в цялата страна.

„Ние, от Асоциацията на студентите медици в България-София, ви приканваме да изразим възмущението си от пренебрегването на нашата специалност при поставянето на държавните приоритети чрез мирен протест пред сградата на Министерството на образованието и науката. Нека покажем, че сме единни и приоритетни.„

Това е официалното изявление на Асоциацията на студентите медици в България.

Към тяхната кауза се присъединиха и студентите от СУ „Св, Климент Охридски“:

„Ние, членовете на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в качеството си на официални студентски представители на най-голямата студентска общност в България, съзнаваме, че е редно в България да се търси пресечна точка между образованието на младите хора и нуждите на пазара на труда“, гласи изявлението. Студентският съвет добавя, че подхожда с разбиране и към разделението на приоритетни и неприориетни специалности за определен период от време, които да отговарят за нуждите на българския трудов пазар.

Те обаче категорично не подкрепят наложената зависимост на отпускането на европейски стипендии за успех от това разделение.“

13178988_1257646684245563_742846727729151609_n

Протестът ще е с хаштаг #неПРИОРИТЕТНИ. Недоволството си ще изразят и студенти от Пловдив и Стара Загора.


Share Follow

Leave A Reply