Софийски градски съд определи общото наказание спрямо заместник-председателя на „Атака“ Десислав Чуколов. Постановената му присъда е за срок от две години и се състои в пробация, удръжка от заплатата в размер на 25%, полагане на обществено полезен труд както и ежеседмични срещи с пробационен инспектор.

След съдебното заседание Чуколов заяви пред медиите следното: „Достатъчно съдебни процедури минаха, достатъчно прокурорски актове изчетоха в съдебна зала. Единственото, което ще ви споделя е, че съм идеално подготвен за Закона за съдебната власт, когато влезе в пленарната зала и бъде разгледан. Видях системата отвън и отвътре и ще взема активно участие”.

Решението на СГС подлежи на обжалване.

Припомняме, че до днешното заседание, което започна в 9.30 часа, на Чуколов бяха постановени две присъди. Първата присъда бе пробация в период на две години и удръжка от заплатата в размер на 25% за същия срок, а втората – 6-месечна пробация. Респективно, постановени по делата за спречкването пред столичен магазин и за нахлуването в НАТФИЗ от изминалата 2015-та година.


Share Follow

Leave A Reply