България ще бъде включена в новата Европейска гранична и брегова служба, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

Комисията по правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент одобри законодателното изменение внесено от българските евродепутати Емил Радев и Мария Габриел, част от ГЕРБ и ЕНП. Изменението гарантира участието на България в Европейска гранична и брегова служба, въпреки че държавата ни не е част от Шенгенското пространство.

Участието ни гарантира, че в случай на силен миграционен натиск по границата ни с Турция, останалите държави-членки на службата ще бъдат задължени да окажат на България необходимата подкрепа.

На заседанието на комисията беше одобрено и друго предложение на двамата депутати от ГЕРБ/ЕНП. Дейностите на Европейската гранична и брегова служба няма да включват само справяне с миграционния натиск. Ще отговарят и защитата на външната граница от заплахи като трансгранична престъпност и тероризъм.

1387643925_3_559x-

снимка: БГНЕС

„С гласувания от ЕП текст, европейските ни партньори ще бъдат задължени да оказват необходимата за страната ни помощ и по този начин ние ще можем да разчитаме на бърза подкрепа при силен миграционен натиск“, коментира Емил Радев, който е член на Комисията по правосъдие и вътрешни работи. По този начин ще се гарантира солидарността към държави като България, които са външна граница за ЕС, добави Радев.

 

 

снимка: ЕНП/ГЕРБ

снимка: ЕНП/ГЕРБ

 

Мария Габриел, която също е член на Комисията по правосъдие и вътрешни работи и зам.-председател на Групата на ЕНП, уточни, че благодарение на новата служба ще се разполага с нужните инструменти за ефективно интегрирано управление на външните граници на ЕС. „Осигуряването на високо равнище на сигурност в рамките на целия ЕС, като същевременно се защитава свободното движение на хора в него, е приоритет за справяне с настоящата миграционна криза”, категорична е тя. Мария Габриел предлага да се разработи обща среда за споделяне на информацията, за да се гарантира високо и еднакво ниво на граничен контрол.

Целта е Европейската гранична и брегова служба да започне да функционира още от есента на тази година. Предвижда се създаването на резерв от гранични служители и техническо оборудване за бързо реагиране, създаването на център за мониторинг и анализ на риска по външните граници на ЕС, право на намеса, ако някоя държава в ЕС не може да се справи с миграционна вълна, както и по-силна роля в областта на връщането на неправомерно пребиваващи в ЕС мигранти.


Share Follow

Leave A Reply