Имуществото си не са декларирали 59 души, заемащи висши ръководни длъжности. Това заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков пред БНР.

„Преобладаващата група лица са членове на ръководни и контролни органи на политически партии. Техният брой е 26, а 21 са магистрати – прокурори и съдии“, коментира Цветков.

Процесуално следва одитната институция да уведоми ръководството на Националната агенция за приходите (НАП) и на ДАНС, които на следващ ред да установят причините, поради които декларациите не са подадени.

Към момента подадените декларации за тази година от заемащите висши държавни длъжности са около 7 хиляди. По думите на Цветков на Сметната палата ще й отнеме около 6 месеца докато провери декларираните факти и установи истинността им.

Очаква се в края на септември или началото на октомври да бъдат представени и обявени публично докладите с резултатите от финансовите одити на общините, извършени от Палатата и НАП.

Още, Цветков изрази мнението, че „от одити за законосъобразност, от одити на финансовите отчети Сметната палата (трябва) да премине към одити за ефективност и ефикасност на усвояването на публичните финанси, което означава дали общините постигат своите политики и програми и дали институциите изпълняват своите държавни политики и програми.“


Share Follow

Leave A Reply