Парламентът ратифицира Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на сирийската криза за спирането на потока бежанци – „Фонд Мадад“. Приносът на страната в него ще е в размер на 100 хил. лева, които трябва да бъдат осигурени от Програмния бюджет на Министерство на външните работи за съответната година.

Фондът е основан, за да може да се се окаже по-концентрирана, бърза и ефективна помощ на населението в условия на криза в Сирия, според информация на официалния сайт на ЕК. Неговата помощ не е хуманитарна, а дългосрочна с цел да се предотврати миграционният поток в съответствие с договореностите от Лондонската конференция – всяко дете на има възможност да посещава училище и да се инвестира в бъдещето и на бежанците, и на приемащите общества. Средствата се събират от страните членки на ЕС, като целта е да бъдат събрани поне 1 милиард евро.


Share Follow

Leave A Reply