Европейската сметна палата представи доклад за изразходването на средства от 2007 г. насам в посока на интеграцията на ромите. България, Румъния, Испания и Унгария бяха четирите страни, към които беше насочена проверката. Според резултатите България има набелязани цели в посока на борбата с дискриминацията на ромите.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Въпреки това е посочено, че липсва политическа воля за промени в благоприятна посока, както и че в националната стратегия не са определени процедури за наблюдение и отчетност на проектите за ромите, финансирани с европейски средства.

По отношение на ромското здравеопазване в доклада е отбелязано, че има „липса на насоченост“ при определяне на целевата група и липса на внимание към културните особености, които проваляли кампанията за медицински прегледи. Посочва се, че ромите били поканени да се прегледат с писма, а те са неграмотни.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

В документа е записано, че четирите проверени държави са допринесли за приобщаването на ромите в последното десетилетие. Според него те са най-голямото етническо малцинство в ЕС и за интеграцията им до 2020 г. са отделени 1,5 млрд. евро.

 


Share Follow

Leave A Reply