На заседанието на МС днес правителството одобри проектите за изменения и допълнения на законите за отбраната и въоръжените сили на Република България, за резерва на Република България и за Военна полиция и ще ги внесе в Народното събрание за приемане.Това съобщиха от правителствената информационна служба.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Според предложенията се намалява възрастта за прием на войници на 28 години, както и тази за пенсиониране – на 46 години. Регламентират се и въпросите на полагането на извънреден труд от военнослужещите, като се дава детайлна уредба на дежурствата и компенсирането на извънредния труд над нормалната му продължителност. С новия закон се предвижда съкратените или уволнили се служители да могат да постъпят повторно на служба.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Уеднаквява се терминологията, касаеща стратегическите планове и планове за операции с тази в НАТО, както и задълженията на България за изготвяне на Каталог със способности за подкрепа на съюзните сили от страната домакин. Разграничават се дейностите и отговорностите по подготовката на резерва и по подготовката на гражданите за защита на страната предвид различната регламентация на реда, организацията и начина на прием и обучение на съответните лица. Ако бъде приет, новият закон дава възможност за обучение на доброволен принцип на български граждани с практически занятия – използване на оръжие и боеприпаси.

Предлага се създаване на Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип.


Share Follow

Leave A Reply