АЕЦ „Козлодуй“ ще изпълнява инвестиционна програма на стойност 432 млн. евро до 2020-та година. Това става ясно от Седмия национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност, който правителството трябва да приеме през юли месец. Докладът е изготвен от Агенцията за ядрено регулиране и негов вносител е вицепремиерът Меглена Кунева.

logo-1

АЕЦ „Козлодуй“ има да изпълнява няколко стратегически задачи с инвестираните средства. Атомната електроцентрала трябва да удължи с 20 години срока на експлоатация на 5 и 6 блок. Техният проектен срок изтича съответно през 2017 и 2021 година. АЕЦ „Козлодуй“ трябва да повиши мощността на реакторните инсталации до 104% и изпълнението на мерките за безопасност. При продължаването на експлоатационния срок с 20 години на 5 и 6 блок, то в двата фонда за безопасно управление на радиоактивните отпадъци ще се внесат около 3,8 млрд. лв. От документа става ясно още, че до края на първоначалния експлоатационен срок на двата блока – 2017 и 2021 г., във фондовете “Радиоактивни отпадъци” и “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжение” ще се акумулират средства в размер на 2.2 млрд. лв.

KozloduyNPP_03

Заради извеждането от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, които бяха закрити при присъединяването на страната ни към ЕС, за периода 2021-2030 г. е налице финансов недостиг на стойност 83 млн. евро. “България ще търси възможности за осигуряване на необходимото финансиране след завършване на оценката за необходимите средства за извеждане от експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, като се отчитат плановете за продължаване срока им на експлоатация”, се посочва в доклада на Агенцията за ядрено регулиране.

KozloduyNPP_12

В документа се отделя внимание на мерките за безопасност на Атомната електроцентрала. Подробно са разписани всички дейности, които са предприети по подобряване и модернизиране на системите за сигурност, както и резултатите от международните мисии.

В АЕЦ „Козлодуй“ са регистрирани 21 събития, които са свързани с безопасността от „Първа категория“ за периода 2013 – 2015 г. и още 91 събития от Втора и Трета категория. Всички събития обаче са с категория „0“ по Международната скала за класификация на ядрени и радиологични събития.

В документа е отделено и място за човешкия фактор при развитието на ядрената енергетика. От него става ясно, че в България скоро може да има недостиг на кадри в сектора. В момента у нас се обучават общо 125 студенти в бакалавърски и магистърски програми свързани с ядрените технологии и науки. Общата численост на заетите в ядрено енергийния отрасъл към момента е около 6500 работници и служители, от които 56% са пряко заети в експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй“.

KozloduyNPP_10

От Седмия национален доклад на страната ни по Конвенцията за ядрена безопасност става ясно, че в изминалите години са предприети редица мерки за изграждането на нова ядрена мощност, която също ще бъде разположена в Козлодуй.

KozloduyNPP_06

Проектът за АЕЦ “Белене” не е споменат нито веднъж. Напомняме, че руската компания „Атоменергоекспорт” осъди НЕК за над половин милиард евро. Страната ни вече плаща дневната лихва в размер на 151 хил. евро. , която отсъди Международния арбитражен съд след отказа ни да строим втора атомна централа.

Международна агенция за атомна енергетика

Международна агенция за атомна енергия

България трябва да представи Седмия национален доклад за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност до 15 август в Международната агенция за атомна енергия. Обсъждането на националните доклади ще се проведе на форум на МААЕ през март-април 2017 г. във Виена. България ще се представлява от председателя на Агенцията за ядрено регулиране и от Постоянния представител на страната ни в ООН.


Share Follow

Leave A Reply