„Само с добре координирани действия можем да противостоим на тероризма, който в последните години стана една от най-големите заплахи в световен мащаб, и създаването на модерна и интегрирана система за сигурност е от първостепенно значение”. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

На заседанието беше обсъден и одобрен проектът на закона за противодействие на тероризма. Негов вносител е вътрешният министър Бъчварова. Тя изрази очакване професионалната общност да застане зад закона, защото той ще регулира действия и отношения в ситуации, които застрашават българските граждани.

Бъчварова обяви, че целта на законопроекта е да регламентира механизма, който ще позволи ефективното взаимодействие и обмен на информация между специализираните органи, местните власти, чуждестранните партньори и неправителствения сектор за превенция и противодействие на тази заплаха. Тя е категорична, че в основата му е опазването на човешкия живот.

Законопроектът за противодействие на тероризма определя три нива на заплаха от терористичен акт и четири нива на готовност на компетентните органи за противодействие.

Със законопроекта се регламентира участието на Въоръжените сили в противодействието на тероризма и в преодоляването на последиците от терористични актове. Предвижда Министерския съвет да осъществява общо ръководство на дейността по противодействие на тероризма, да приема стратегия и национален план за противодействие на тероризма. Националният контратерористичен център се разполага в ДАНС и предоставя информация на компетентните органи и структури. Определят се функциите на местните органи и структури в този процес. Определя основни правила за провеждане на антитерористична операция.

Очаква се законопроектът да бъде разгледан на утрешното заседание на Народното събрание. Днес на обсъждането са присъствали министър-председателят, министрите на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на финансите, началникът на отбраната, главният секретар на МВР, председателите на ДАНС и на Държавна агенция „Разузнаване“, директорът на служба „Военна информация“, началникът на НСО, секретарят на Съвета по сигурността, както и двама представители на президента.


Share Follow

Leave A Reply