Тенденция е Летище София да има намаляване на приходите и да генерира загуби. Летищните такси, публичните финанси не формират печалба. Тя се формира от търговската дейност на летището. Това каза изпълнителният директор на „Летище София“ ЕАД Христо Щерионов по време на извънреден брифинг на Летище София.

Извънредната пресконференция идва след искането на депутатите от БСП парламентът да възложи на Сметната палата да направи одит на Летище София. Причината – голям спад на печалбата в последните години и силно завишени суми на обществените поръчки. „Основна причина е, че от печалбата плащаме дивиденти. Друга причина са наземното обслужване, лихвите по депозити, които паднаха, приходите от магазините, наеми, реклама. Спазваме закона“, отбеляза Щерионов.

снимка: Летище София

снимка: Летище София

По думите на Щерионов от 2008 г. до сега има намаляване на печалбата по обективни причини. „Тази цифра, която се размахва от 30 млн. не е реална. Тя е от такси на хангари. Реалната печалба на аеропорта е 19 млн. лева. От 2009 г. имаме намаляване на приходите всяка година. Очакваното за 2016 година е за 7 млн. лв“, разкри той. „Намаляването на печалбата се дължи на това, че бяхме задължени да спазим европейската директива и да осигурим ние отворихме пазара и за други оператори. На пазара навлязоха още три оператора, които ни отнеха съществена част от пазара. Наземното обслужване има два компонента за генериране на печалба – зареждане на горива и обслужване на авиокомпании. Ние бяхме принудени да намалим цените на наземното обслужване“, отбеляза директора на летището.

Той добави, че по времето на министър Дянков държавата е започнала да взима 50% от наемите. „Затова казвам, че сме в особен статут. Имаше криза на летищата, протести, намаляване на цените на горивата, намаляване на полетите, България Еър започна от 2010 г. собствена дейност и излязоха от пазара“. „Тоест ние имаме една сериозна тенденция за намаляване на приходите. В същото време ние не можем да намалим заплатите. Това води до намаляване на печалбите. Това е един нормален пазарен ефект. Това е тенденция по всички летища. Големите летища имат по 2-3 оператори. Ние също имаме три и това намалява печалбите ни“, завърши Христо Щерионов.


Share Follow

Leave A Reply