Правителството разпредели между всички области на Република България сумата от  7 207 200 лева, която е предназначена за регионални програми за заетост през тази календарна година, съобщиха от пресцентъра на ведомството. С тези средства ще бъде осигурена заетост за около 2200 души без работа за период от шест месеца. Разпределението е регламентирано с изменения в Националния план за действие по заетостта, които отразяват последните нанесени промени в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане.

трудова борса

снимка: БГНЕС

Финансирането на регионалните програми за заетост във всяка област за 2016 година се определя според средномесечното равнище на безработицата и средномесечния брой регистрирани безработни граждани от миналата година, както и по методика, утвърдена лично от министъра на труда и социалната политика. Съгласно заложените критерии най-много средства се очаква да получат областите Враца (403 671 лв.), Пловдив (369 840 лв.), Монтана (367 800 лв.), Видин (361 576 лв.) и Плевен (359 867 лв.).

трудова борса

снимка: БГНЕС

Според друга промяна в Националния план за 2016 година, средства за подкрепена заетост ще се отпускат само за безработни лица с трайни увреждания.
Предложените промени ще се финансират от предвидените за Министерството на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда, които за годината са 73 млн. лв.


Share Follow

Leave A Reply