Днес честваме 131 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, разделени след Берлинския конгрес от 1878 г., когато Източна Румелия остава в пределите на Османската империя.

През 1880 г. е създаден Български таен централен революционен комитет, чиято задача е да осъществи съединението. Учредяват се и комитети „Съединение“, за да се координира работата с местното население. През 1885 г. начело на БТЦРК застава Захарий Стоянов. В негово лице всички виждат организатора и двигателя на събитията. Захарий Стоянов подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър I Батенберг.

Княз Александър I Батенберг

Княз Александър I Батенберг

Съединението се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември 1885.

В ранната утрин на 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Въстаниците арестуват областния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който възкликва: „Аз съм българин, и аз съм за Съединението!”.

Гаврил Кръстевич

Гаврил Кръстевич

Захарий Стоянов телеграфира на Димитър Петков, тогава лидер на Народнолибералната партия.

„Всичко благополучно. Едва ли историята знае подобен преврат, който да се извърши не само без капка кръв, но и без казване на една неприлична дума между победители и победени.“

Телеграмата е възприета като официално съобщение за Съединението, публикувана е в три от водещите вестници.

Захарий Стоянов

Захарий Стоянов

Захарий Стоянов получава възторжени поздравлени. П .Р. Славейков пише: „Дерзайте! Симпатиите на целия народ са с вас! Делото е патриотическо. Надявам се да бъде успешно.“ Стоянов получава и поздравителни телеграми от редица вестници и видни общественици.

Два дни по-късно Княз Александър I Батенберг утвърждава с манифест присъединяването на Източна Румелия към Княжеството България. Батенберг приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Съединението е признато през 1886 г. с подписването на Българо-турска спогодба.

5052305

Паметникът на Съединението – Пловдив

Днешният ден е обявен за официален празник на България с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 година. В Пловдив традиционно се организира богата празнична програма в деня на Съединението – национален празник и празник на града.


Share Follow

Leave A Reply