Вицепремиерът Томислав Дончев по време на парламентарния блицконтрол определи проекта за газов хъб “Балкан“ като въпрос на националната сигурност, а гаранция за устойчивостта на бъдещият проект е фактът, че Европейската комисия казва в аванс, че това е ключов европейски проект. Той допълни, че в ситуация, когато се правят опити страната да бъде заобиколена, запазването на нейната роля като транзитьор на природен газ е ключова и от съществено значение за националната сигурност- „В такъв случай по значение е запазването на ролята на България като транзитьор. Имаме всички основания да сме подозрителни, когато по една или друга причина, заради несъответствие в законодателството или геостратегически трусове има опасност България да бъде заобиколена“, посочва Дончев.

газопровод

снимка: БГНЕС

В присъствието на народните представители вицепремиерът повтори заявеното по време на инвеститорската конференция във Варна, че бъдещото съоръжение не е алтернатива на прекратения „Южен поток“, а реализацията му не зависи от който и да било друг газов проект- “Хъб „Балкан“ е нещо качествено различно – различна платформа, комбиниране на газ от различни източници, което означава шанс за конкурентен пазар. Той е витален и икономически обещаващ без значение дали се реализират други проекти“, добави Дончев и подчерта, че позицията на ЕС в подкрепа на проекта не е само на думи, но и евентуална възможност за частично финансиране. От изказването му става ясно, че проектът е базиран на четири или пет независими източници на газ.

газов хъб графика

Към този момент руската страна е поканена за тристранни разговори „България – ЕС – Русия“, с които ще се има за цел да бъдат изяснени детайлите и ако има интерес и своя полза, биха могли да вземат участие. Вицепремиерът коментира, че хъбът като инфраструктура и като търговска платформа може да съществува и без допълнителни доставки на руски газ, но той би бил в пъти по-атрактивен и по-рентабилен с допълнителни количества, снабдявани през Черно море. Според него икономическите аргументи показват, че полза ще имат всички участници.


Share Follow

Leave A Reply