Министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова заяви, че от следващия месец всички общински служби и цялата държавна администрация, както и нотариусите, няма да имат право да изискват представяне на скици от граждани. Това стана ясно по време на изслушване пред членовете на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Павлова разясни, че в момента близо 22% от територията на страната има кадастрално покритие, а с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър ще започне поетапно обединяване на двата регистъра и създаването на единен орган в лицето на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

кадастър

снимка: БГНЕС

Министър Павлова обясни, че в края на този процес се очаква да има почти 95% кадастрално покритие, което ще промени драстично обслужването и дигитализирането на кадастралните данни в цяла България- „Всеки един гражданин или фирма, който отиде при нотариус или в община, за да получи каквато и да е административна услуга, за която се изисква скица, администраторът или нотариусите ще разпечатват сами електронната скица, която получават от агенцията. Подпечатват я със собствения си печат и тя става валиден документ. От тук нататък няма да има нужда гражданите да обикалят за скица и после да се връщат. Скицата вече ще е по електронен път и чакането по няколко часа ще приключи през октомври”, допълни Лиляна Павлова. По повод на приетата дългосрочна визия за общинската пътна мрежа, която правителството прие наскоро, тя обяви че се полагат усилия да се реализират всички планове.

София, ремонт Снимка: БГНЕС

София, ремонт
Снимка: БГНЕС

Министърът регионалното развитие и благоустройство добави, че трябва да се направи обстоен преглед върху състоянието на общинската пътна мрежа по отношение на това какви са пътищата, тъй като се наблюдават сериозни разминавания относно предоставените данни. След въвеждането на тол системата ще се очаква двойно увеличение на приходите, което ще позволи в пъти по-добро поддържане на републиканската пътна мрежа и отделяне на средства за изграждането и рехабилитирането на нови пътища. Относно рехабилитацията на язовир „Студена” в Перник и „Луда Яна” в Панагюрище, Павлова посочи, че нуждите във ВиК сектора са големи, но рехабилитацията на тези водоеми е много важна стъпка. След серия от дълги преговори със Световната банка и Министерство на финансите, е постигнат консенсус за удължаване срока на договора със Световна банка за развитие на общинска инфраструктура- „Получихме удължението и благодарение на това подписахме договорите за рехабилитация. 171 млн. лв. е общата стойност на тези проекти, като 80% е финансиране от Световната банка. От думите й стана ясно, че над 45 000 души ще се водоснабдяват благодарение на язовир „Луда Яна”. До края на месеца трябва да започне и реалното строителство“, допълни Лиляна Павлова.


Share Follow

Leave A Reply