„Истината по един казус, който БСП се опитва да размахва като политическо знаме“, бяха уводните думи на вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова по време на брифинга, който се проведе в МС във връзка с „продажбата“ на царските конюшни.

Румяна Бъчварова Снимка: БГНЕС

Румяна Бъчварова
Снимка: БГНЕС

„Фактите са следните: сделка по продажба няма. Сделката касае прекратяване на съсобственост върху земя, върху която има вече изградени сгради. Сделката не касае продажба нито на земята, нито на сградите. Според Закона за държавната собственост областният управител има разпоредетелните права върху държавната собственост и в конкретния случай той предоставя собствеността върху земята на друго лице. Сградите остават държавна собственост. Като те са собственост на Министерство на вътрешните работи, Министерство на културата и Министерство на земеделието и храните.“ Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова разясни по същество казуса с „продажбата“.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие

Обобщено, от думите на министър Павлова стана ясно, че няма налице продажба на сградите, тъй като те не са обект на коментираната сделка. Собствеността върху сградите остава на трите министерства, докато по казуса със земята има прекратяване на съсобственост. Като тук също не може да се говори за продажба. Също така, според българското законодателство областният управител има правомощието разпореждане, което включва продажба, прекратяване на съсобственост и всички други права, свързани със собствеността върху държавната земя, т.е. той единствен може да извършва тези действия.

Лиляна Павлова Снимка: БГНЕС

Лиляна Павлова
Снимка: БГНЕС

„Областният управител отправи запитване до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в което в него е посочено, че става дума за прекратяване на съсобственост. Ние изразихме ясно в становище до областния управител, че по отношение на тази земя има висящи съдебни спорове, което прави разпоредителните сделки с нея нецелесъобразни. Въпреки това, областният управител е сключил този договор“, допълни Лиляна Павлова.

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството е защитило държавния интерес, но областният управител не се е съобразил с позицията ни“, обобщи Павлова.

Лиляна Павлова Снимка: БГНЕС

Лиляна Павлова
Снимка: БГНЕС

„На 25-и февруари областният управител на София ни уведоми с писмо за производството по прекратяване на съсобственост, тъй като Министерство на земеделието и храните е собственик на части от сградите. Ние изпратихме нашия отговор в началото на месец април, като МЗХ заяви, че не желае да бъде реализирана тази процедура. И отново препотвърдихме своето становище, след като до нас бе изпратено второ писмо от областния управител“, коментира министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

Десислава Танева снимка: БГНЕС

Десислава Танева
снимка: БГНЕС

„Аз ще обясня защо МВР няма становище. Защото за 16 години не е издаден акт, който да позволява разпоредителните сделки от страна на МВР (б.а. става дума за нотариален акт за собственост). Листът с моя подпис, който развяваше Нинова е именно искането за издаване на акт за собственост от областния управител. Тези действия на МВР са израз на добросъвестно стопанисване. В конкретната ситуация ние нямаме акт и следователно да нас не е изпращано искане за становище“, обясни във връзка със случващото се министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

снимки:БГНЕС Румяна Бъчварова

снимки:БГНЕС
Румяна Бъчварова

По отношение на БСП Бъчварова заяви следното: „Този начин на тълкувание на нещата е в стила на тези, които днес празнуват.“

На журналистически въпрос дали вицепремиерът би дал под съд за клевета лидерът на ДПС Корнелия Нинова, Бъчварова отговори, че „не трябва да се влиза в сценариите на една много малка политическа партия. Не искам да й правя кампания, но ще следя поведението на Нинова, за да видя докъде ще стигнат лъжите й.“

Корнелия Нинова снимка: БГНЕС

Корнелия Нинова
снимка: БГНЕС


Share Follow

Leave A Reply