Министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова взе участие в Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС, който се провежда в Люксембург, съобщават от пресслужбата на МВР. По време на сутрешната сесия, посветена на граничната сигурност, вътрешните министри от Общността подчертаха значимостта на новосформираната Европейска агенция за гранична и брегова охрана за сигурността на Европа и управлението на миграционните процеси.

ФРОНТЕКС-3

Европейският комисар по миграционните въпроси и вътрешната сигурност Димитрис Аврамопулос, вътрешните министри на Словакия, Франция, Федерална република Германия, както и българският вътрешен министър посочиха необходимостта от ускоряване на процесите по предоставяне от страна на държавите-членки на необходимите оборудване и техническо осигуряване за външните граници-„Очакваме от Агенцията съществен принос в анализа на риска по външните граници, бързото изграждане на общия резерв от служители и техника, който да може позволи бърза и гъвкава реакция при криза, мобилизирането на капацитет за навременен и качествен обмен на информация за трафик на мигранти, тероризъм и контрабанда, както и решителни действия в областта на връщането“, апелира в своето изявление Бъчварова.

Снимка: ФРОНТЕКС

Снимка: ФРОНТЕКС

Съгласно мандата на агенцията, чрез оценката за уязвимостта, държавите-членки ще имат възможността да проверяват прилаганите от страна на служителите на агенцията и на националните гранични власти процедури, обмяна на информация и най-съвременните тенденциите в миграционните процеси.
Вътрешният министър Бъчварова благодари на Европейската комисия и на агенция “Фронтекс“, че избраха да бъде дадено начало на новата европейска агенция в България, като израз на признание за ангажираността и осъзнатата отговорност от страна на българските власти по опазването на външната граница на Европейския съюз и противодействието на каналджийството и тероризма.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

По отношение на миграционния натиск, Румяна Бъчварова поясни пред своите колеги по време на Съвета, че той продължава да е засилен, като усилията на страната са съсредоточени не само върху българо-турската, но и върху българо-сръбската граница. Същевременно, тя изрази своята надежда, че реадмисионното споразумение между ЕС и Афганистан ще се прилага успешно, за да се даде още един ясен и категоричен знак, че има правила за легален достъп до Европейския съюз, както и мерки за противодействие на нелегалната миграция.


Share Follow

Leave A Reply