Софийска градска прокуратура обвини бившият областен управител на столицата Веселин Пенев в безстопанственост и сключване на неизгодни сделки, от които е нанесена вреда за държавата в размер на 11 млн. лева. Той е обвинен в това, че в периода от 30.12.2015 г. до 26.04.2016 г., при условията на продължавано престъпление, умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – предоставените на областната администрация на област София бюджетни средства за 2016 година и имот – държавна собственост, в резултат на което са последвали разпиляване на имуществото и значителни щети за държавата в общ размер на 116 216 лв., съобщават от обвинението.

На 30.12.2015г. е сключил договор за осигуряване на транспортна услуга, чрез предоставяне на високопроходим автомобил марка „Тойота“, модел „Хайлендър“ и шофьор, с цена 2779.00 лева месечно без ДДС и годишна стойност на услугата в размер на 19 453.00 лева. По този начин Пенев е допуснал извършването на ненужни и несвързани с дейността на Областната администрация разходи. В изпълнение на този договор е заплатена сумата от 11 116.00 лв., от което е последвало отново разпиляване на имущество в същия размер от бюджета на Областна администрация на област София.

Царски конюшни

На 19.02.2016г. бившият областен управител издава заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за държавен имот – апартамент с площ 179,52 кв.м., заедно с идеални части от сградата, намиращ се в гр.София, район „Изгрев“, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №19, бл.156/1, ет.13. В тази заповед е определена начална тръжна цена от 226 700.00 лв., като тази цена е по-ниската пазарна стойност между определената от независими оценители стойност. Първоначално определената пазарна оценка на имота е в размер на 336 400.00 лв.

На 26 април Пенев е сключил договор за покупко – продажба на имота с В.И.П. при предвидена цена по договора 231 300 лв. По този начин той умишлено не е положил достатъчно грижи за стопанисването и управлението на повереното му имущество и не се е съобразил с разпоредбата на чл.31, ал.1 т.3 от Закона за администрацията, съгласно която областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост. От това деяние са последвали значителни щети за държавата в размер на 105 100 лв. Освен по обвинението за умишлена безстопанственост, Веселин Пенев ще трябва да отговаря и за сключване на 3 неизгодни сделки, от които е произлязла значителна вреда за държавата в размер на 11 126 130 лв. от особено тежък характер.

"Царските конюшни", снимка: Дарик

„Царските конюшни“,
снимка: Дарик

На 08.07.2016г. бившият областен управител съзнателно сключва неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев продава на търговско дружество недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 1376 кв.м., разположен в гр. София, район „Оборище“, бул. “Княз Александър Дондуков“ №58, за сумата от 135 433лв. лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към 08.07.2016г. е 2 086 000лв. лева без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е нанесена значителна вреда за Българската държава в размер на 1 950 567лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

Отново на същата дата и същата година, Веселин Пенев съзнателно сключва неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 4 762 кв.м., намиращ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Княз Александър Дондуков“ №56, за сумата от 391 219 лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към датата 08.07.2016г. е 7 722 000 лева без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за държавата в размер на 7 330 781лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

"Царските конюшни", снимка: Дарик

„Царските конюшни“, снимка: Дарик

На същата дата Пенев съзнателно сключва поредна неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор той продава на търговско дружество недвижим имот – частна държавна собственост с площ от 1 191 кв.м., находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. “Васил Левски“ № 106, за сумата от 132 218 лв. лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към същия ден е 1 977 000 лв. без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 844 782 лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота. Трите имота са продадени на едно и също юридическо лице. На лицето Веселин Пенев е взета мярка за неотклонение “Гаранция“ в размер на 20 000 лв. Наложена му е забрана да напуска територията на Република България без прокурорско разрешение.

 


Share Follow

Leave A Reply