Омбудсманът Мая Манолова отправи искане за обявяване на противоконституционни разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и ал. 5 от Изборния кодекс. Това се казва в съобщение на пресцентъра на омбудсмана.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Според обществения защитник, предвидените ограничения са в противоречие с равенството на гражданите пред закона, което е основен принцип и ценност на всяко демократическо общество, както и в противоречие с прокламирания в чл. 26, ал. 1 от Конституцията на Република България принцип, че българските граждани, където и да се намират, имат всички предвидени от Основния закон права и задължения.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

С ограничаването на броя на избирателните секции на практика, законодателят ограничава както избирателното право на тези български граждани, които са избрали да живеят извън границите на страната, така и прави невъзможно да се осъществи задължението им да гласуват, заложено от самия Избoрен кодекс, се твърди в позицията на обществения защитник. Според омбудсмана се създават предпоставки и за административен произвол, както и се нарушават принципите на правовата държава.

 


Share Follow

Leave A Reply