България е сред държавите без допуснати грешки в управлението на проекти от политиката по сближаване на ЕС. Това става ясно от годишния доклад на Европейската сметна палата /ЕСП/ за изпълнението на европейския бюджет за 2015 г., който бе представен днес в Министерския съвет от Илиана Иванова – български представител в институцията и председател на Втора одитна камара. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

„За втора поредна година при одитираните операции за кохезионна политика в България не бяха открити никакви грешки. За 2015 г. България попада в одитната извадка на Декларацията за достоверност с девет операции за кохезионна политика, а осем операции бяха проверени през предходната година. За целия европейски бюджет общият изчислен процент грешки за този вид политики възлиза на 5,2 на сто, като продължава да бъде сериозно над прага на същественост“, е коментирала Иванова, която е докладчик за глава „Икономическо, социално и териториално сближаване“ на документа.

„Кохезионната политика – политиката за сближаване на ЕС, е най-големият източник на финансово подпомагане за инвестиции в растеж и заетост, а България е сред държавите-членки, които получават най-много средства за сближаване. Да бъдем изрядни и единствена държава без грешка от всички проверени дейности от кохезионната политика за 2015 г. е знак, че системата у нас работи и институциите ни заслужават доверие“, е коментирал вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, цитиран от пресслужбата. По думите му точно сега, в навечерието на преговорите за бюджета на ЕС до 2027 г. и бъдещето на кохезионната политика, изрядността в изпълнението на проектите доказва, че политиката по сближаване постига целта си да балансира и преодолява различията в социалното и икономическото развитие на регионите. Дончев е подчертал, че България се справя добре в темповете на инвестиции със средства от европейските фондове, подобрявайки значително напредъка в тази сфера, сравнен с напредъка в същия момент от предходния програмен период.


Share Follow

Leave A Reply