Депутатите разрешиха на служителите от служба „Военна полиция“ да използват физическа сила и помощни средства при абсолютна необходимост. Това стана след като Народното събрание прие текстове от Закона за военната полиция на второ четене. „За“ приемане на текстовете са гласували 85 депутати, „против“ – 6 и въздържали се“ – 1, с което те бяха окончателно приети.

Военна полиция

снимка: Министерство на отбраната

В промените се регламентира, че абсолютна необходимост има при противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на орган на службата и при опит на задържано лице да избяга, както и да посегне на своя живот или на живота и здравето на други държавни органи.

Военна полиция

снимка: Министерство на отбраната

Абсолютната необходимост се отнася и за случаи при нападение срещу граждани и органи на службата, освобождаване на заложници, както и групови нарушения от военнослужещи на обществения и войскови ред и нападения на сгради. Физическата сила и помощните средства се използват след отправено предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение и при освобождаване на заложници.


Share Follow

Leave A Reply