Парламентът реши да освободи от ДДС хранителни продукти с изтичащ срок на годност, след като прие на второ четене промените в Закона за ДДС. Съгласно промените се освобождават от ДДС даренията на хранителни стоки в полза на юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, вписани в регистъра и извършващи хранително банкиране, ако стойността на тези дарения за една календарна година е в общ размер на не повече от 0.5 % от годишния оборот на данъчно задълженото лице – дарител и датата на дарението е не по-рано от 30 дни преди изтичане на срока на годност.

храни, дарения

снимка: БГНЕС

Според приетите промени хранителното банкиране може да се извършва само от лица, които са получили разрешение за оператор или управление на хранителна банка. Тези разрешения се издават в срок до 5 години. Изпълнителният директор на БАБХ има възможността да отказва издаване на разрешение, ако заявителят е предоставил неверни данни или документи с невярно съдържание, или не отговаря на условията за издаване на разрешение.

храни

снимка: БГНЕС

Такова разрешение може бъде издадено на лице, което няма подлежащи на принудително изпълнение публична задължения, разполага със собствени или наети обекти, които отговарят на утвърдените хигиенни или на ветеринарно-санитарните изисквания и които са разположени на не по-малко от 20 % от областите в страната. Лицето трябва да разполага със собствени или наети транспортни средства, когато това е необходимо за извършване на дейностите по хранително банкиране. Приетите промени влизат в сила от 1 януари 2017 година.

Мая Манолова Снимка: пресцентър на омбудсмана

Мая Манолова
Снимка: пресцентър на омбудсмана

„Благодаря на депутатите, които се вслушаха в гласа на българските производители на храни, на доброволческите организации и на моите настоявания да отпадне ДДС върху дарените храни. Това ще даде възможност дарителството от кампанийна да се превърне в ежедневна дейност, така че да има по-малко гладуващи хора в България”. Това заяви омбудсманът Мая Манолова. По думите й приетите законови текстове са премислени и балансирани от една страна да стимулират търговците и производителите да даряват, вместо да унищожават храната, а от друга страна да не се допускат злоупотреби.


Share Follow

Leave A Reply