Всички български граждани, които на 6 ноември се намират извън страната, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум дори да не са подали предварително заявление за това, в секция по свой избор. За това информираха от ЦИК. За да бъдат допуснати до гласуване тези граждани, е необходимо да представят само документ за самоличност – лична карта, паспорт или военна карта.

ЦИК, снимка: БГНЕС

ЦИК, снимка: БГНЕС

В случай че срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл, избирателят/гласоподавателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулско представителство на България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Членовете на избирателната комисия ще предоставят на избирателите декларация /Приложение номер 22-ПВР/НР от изборните книжа/, с която те ще декларират, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако гласуват и в изборите за президент и вицепрезидент и в националния референдум, ще подпишат два броя декларации.


Share Follow

Leave A Reply