Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2017 г. В него е заложен дефицит от близо 864,2 млн. лв.

Предвидените приходи, помощи и дарения в държавния бюджет за 2017 г. са 21 932 005 400 лв. От тях данъчните приходи са 19 221 646 700 лв., а неданъчните – 2 710 358 700 лв.
Заложените разходи са 11 092 124 100 лв. От тях за текущи разходи са предвидени 8 910 512 800 лв., за капиталови разходи – 2 076 928 200 лв., за резерв за непредвидени или неотложни разходи – 71,1 млн. лв. Предоставените трансфери за общините са 2 881 352 500 лв. Вноската в общия бюджет на Европейския съюз за 2017 г. е 992,6 млн. лв.

Депутатите отхвърлиха предложението в резерва за непредвидени и неотложни разходи да бъдат предвидени допълнителни 10 млн. лева за култура, от които 2 млн. за честванията на 180 г. от рождението на Васил Левски. Това предизвика дебати в парламента. Като Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова обясни, че никой не е против честването на годишнината на Васил Левски, но резервът не е мястото да се предвиждат такива допълнителни средства и има ред и начин, по който това честване ще бъде финансирано. „Тук трябва да има отделно перо целево, защото става въпрос на първо място за почитане на този велик български син и герой Васил Левски“, посочи Димитър Байрактаров от ПФ в отговор на Стоянова.

Освен това депутатите отхвърлиха предложението за отпускане на 10 млн. лева повече за БАН и на допълнителни 500 хиляди лева за Софийския университет „Свети Климент Охридски“.


Share Follow

Leave A Reply