Парламентът одобри допълнително 10 млн. лева за Българската академия на науките и 500 000 лева за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В полза на предложението гласуваха 80 народни представители, „против“ – 1“, а „въздържали се“ – 73, с което бе прието. След продължилото извънредно заседание на бюджетната комисия заради парите на БАН, народните представители Румен Гечев, Емил Димитров, Николай Александров, Христиан Митев, Георги Търновалийски, Алиосман Имамов и Петър Чобанов обсъдиха взетото решение от вторник, което предвиждаше да бъдат отпуснати допълнителни 10 млн. лв. на БАН и 500 000 лева на Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

Комисия по бюджет и финанси

Извънредното заседание трябваше да се състои, тъй като не са отразени пряко приетите предложения на народния представител от ПГ на РБ Борислав Великов. Поради тази причина Комисията гласува допълнителен доклад, в който те да бъдат отразени. В рамките на дебата Румен Гечев от БСП заяви, че се бламира решението на комисията. Той обясни, че уважава мнението на колегите си и призова ГЕРБ, ако са против да излязат и да обяснят защо. Според него в условията на демокрация водещата комисия на парламента е категорична и подкрепя допълнителните 10 млн. за БАН.

НС, парламент

 

Председателят Менда Стоянова коментира, че БАН е научното звено, в което трябва да работят най-високо квалифицираните учени и кадри в страната, защото са призвани да бъдат водещи и във всички проекти и програми по тази тема. Тя уточни, че за новия програмен период са предвидени около 500 млн. лева за наука във връзка с програма „Интелигентен растеж“. По отношение на Алма матер тя изрази своето несъгласие, че на един университет не трябва да бъдат отделяни 500 000 лева, тъй като голяма част от тези средства може да бъдат дадени за Пловдивския университет, както и Великотърновския.

БАН

Борислав Великов посочи, че според него не са включени издръжката на докторантите в бюджета на БАН, както и парите за отопление и информационно осигуряване. Депутатът от Реформаторския блок поясни, че СУ стопанисва 18 сгради, които са обявени за паметници на културата, на които са необходими средства. Мариана Тодорова от АБВ обяви, че действително много от учените в чужбина подписват договори на проектен принцип, но тези проекти се финансират от държавата, бизнес и частни корпорации. Според нея в България голяма част от предприятията нямат средства за научна и развойна дейност. Заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ДПС Алиосман Имамов зададе въпрос в случай, че предложенията на Великов бъдат приети в пленарна зала, как ще бъдат отразени в рамката на държавния бюджет, която беше приета вчера.

СУ "Св. Климент Охридски"

СУ „Св. Климент Охридски“

Междувременно бяха приети и бюджетите на Националната служба за охрана, вътрешното министерство, военното министерство, и културното ведомство. За дейността на НСО през 2017 година ще бъдат отделени 36 960 000 лв. от държавния бюджет. Депутатите не подкрепиха предложението на депутатът от ГЕРБ Методи Андреев, което предвиждаше бюджета на службата да бъде намален с 5.844 млн. лева. То събра само 32 гласа “за“, 31 бяха “против“, а 54 се въздържаха. В полза на приемането на бюджета на военното министерство са гласували 79 народни представители, „против“ – 17, а „въздържали се“ – 20. Всички приходи, помощи и дарения за 2016 година са 44 000 лева. Разходите на отбраната са 1 080 267 хил. лева.  Предложението на Методи Андреев да бъде увеличен бюджета на „Военна информация“ с 4, 298 млн. лева. Бяха отхвърлени и предложенията на Патриотите за промяна в разходите и на АБВ за увеличаване на приходите на Министерство на отбраната.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

На второ четене бе приет и бюджета на културното министерство. В него се предвиждат собствени приходи в размер на 24 900 000 лева.; Рамка на разходи в размер на 157 143 900 лева, като от тях за текущи разходи са 151 460 200 лева. и  капиталови разходи за 5 683 700 лева. Разходите по бюджета на министерството са насочени към осъществяването на:

1. Политика в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство – 17 701 800 лв.
2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование – 134 728 400 лв.
3. Бюджетна програма „Администрация” – 4 713 700 лв.

Министерство на културата

Народният представител от Патриотичния фронт Славчо Атанасов изрази предложение средствата за култура да бъдат увеличени с 8 млн. лева, но то бе отхвърлено. По време на дискусията Янаки Стоилов от левицата призова, ако бъдат гласувани, част от тези средства да бъдат пренасочени към читалищата, което ще улесни работата им. С 37 гласа „За”, 21 гласа „Против” и 54 – „Въздържал се” депутатите приеха предложението на Найден Зеленогорски от Реформаторския блок за отпускането на допълнителни 2 млн. лева за изграждането на мемориален комплекс и музей на жертвите на тоталитаризма на остров Персин.

МВР

На второ четене беше приет бюджета на МВР за следващата година . Приходите, помощите и даренията на ведомството са 170 378 хил. лева. Разходите са 1 233 600 хил. лв. Депутатуте отхвърлиха предложението на Методи Андреев от ГЕРБ да се намали бюджета на Държавна агенция „Технически операции“ с 4, 298 млн. лева.

 


Share Follow

1 коментар

  1. Pingback: Парламентът не отрази допълнителните средства за СУ и БАН в бюджета за 2017 година

Leave A Reply