Г-н Григоров, по какъв начин може да се помогне на този етап на мястото на трагедията и от БЧК имате ли вече готовност да окажете съответната помощ?

Ние вече сме на терен, ние сме с екип за оказване на психологична помощ. В момента вдигаме аварийния екип. Два екипа с кучета от район Пловдив пътуват натам , защото има съборени къщи, за да потърсим хора, таке че това, което трябва да прави Червения кръст, го прави, както винаги го е правел.

Свързаха ли се с вас, за да поискат помощта на доброволците, по какъв начин се случи организацията?

Ние имаме система, в непрекъснат контакт сме с държавните институции. Сутринта говорихме с гл. секретар Николай Николов, съгласуваме действията, така че, каквото трябва да се направи, се прави.

Можете ли да кажете от какъв мащаб е случилото се, сравнено с подобни ситуации, при които от БЧК е оказвана помощ?

Не мога да ви кажа, защото ние сме в София, а инцидента стана там. Нека първо да се изгаси пожарът, след което ще се правят оценките и ще се види за какво става дума. Въпросът е да оставим хората спокойни, за да могат да работят и да анализират и последствията от тази авария, която по сила е една сериозна авария за малка България.

 


Share Follow

Leave A Reply