Предложенията на БСП на практика торпилират плоския данък, колкото и да ни убеждават в противното, пише икономистът Десислава Николова от Института за пазарна икономика. Публикуваме пълния текст на нейния анализ.

„Неотдавна Българската социалистическа партия (БСП) представи някои от основните моменти в предизборната си програма. Един от фокусите, очаквано, е облагането на доходите на физическите лица и т.нар. плосък данък. БСП увери, че няма да отменя плоския данък (т.е. да го заменя с прогресивен) и някои побързаха да си отдъхнат.

Всъщност, двете промени, които БСП предлага, представляват бързо торпилиране на плоския данък. Едната е представена (грешно) с евфемизма „семейно подоходно облагане”. Всъщност, БСП предлага да се опрощава на родител 50 лева от дължимия данък общ доход за всяко дете, на месец. Както бе обяснено от Драгомир Стойнев от БСП, ако заплатите на двамата родители са общо 1000 лева на месец и те имат 2 деца, то това семейство няма да плаща никакъв данък общ доход.

Разбира се, за да се получи тази сметка, споменатите 1000 лева не трябва да са заплатите, а данъчната база за облагане с данък общ доход, което е сборът на двете основни заплати след удържаните осигуровки. Също така, към момента не е възможно просто да не се удържа данък текущо всеки месец – всички облекчения се искат и се получават след изтичането на годината, с подаването на данъчна декларация (или с друга декларация, каквато отскоро се подава за получаване на годишни данъчни облекчения за деца).

Но всички тези технически детайли не са толкова важни. Не е важно и това, че в случая терминът „семейно подоходно облагане” не е правилно използван, защото всъщност става дума само и единствено за данъчни облекчения за деца.

Важното е, че така представеното „семейно подоходно облагане” реално ще отмени плоския данък за една голяма част от данъкоплатците – всъщност най-голямата група, ако се съди от наскоро публикувания от Блиц отговор на запитване до НАП по ЗДОИ. Хората с „начислен облагаем доход” до 600 лева, болшинството от които не биха плащали данък общ доход (ако имат деца), са около 1,7 млн. Дори и не всички от тях да имат деца, пак говорим за една значителна група от вероятно над 1 млн. души, за които този данък няма да важи. За тези с по-високи доходи пък реално се въвежда своеобразна безкрайно прогресивна скала на облагане (между 0 и 20% – виж по-долу) в зависимост от дохода и децата.

Заедно с другата идея на БСП – доходите над 10 000 лева на месец да се облагат със ставка от 20%, това означава реално отмяна на плоския данък, колкото и да ни уверяват в противното. Макар и 20%-те процента данък да засегнат едва няколко хиляди души (по данните, получени от НАП, към септември 2016 с такива облагаеми доходи са 7 314), самото въвеждане на втора ставка на данък общ доход вече го променя от пропорционален в прогресивен. Всъщност, ако се прибави и първото предложение за данъчните облекчения за деца, облагането на доходите би станало с три дискретни ставки – 0%, 10 и 20%, плюс още безкрайно много ставки в интервала между 0 и 20%.

Така че ако БСП ви казва, че няма да отмени плоския данък, не им вярвайте.“

Анализът на ИПИ може да прочетете и тук.

 


Share Follow

Leave A Reply